Waarom dataprojecten falen

We analyseerden meer dan 60 artikels die redenen opsommen waarom dataprojecten falen. We verdeelden de 475 redenen die in deze artikels voorkomen in 6 categorieën: vision, people, process, data, technology en last but not least: culture.

De grafiek toont de 6 categorieën en telkens 4 redenen per categorie die we identificeerden in de geanalyseerde artikels. Per reden telden we het aantal artikels waarin deze reden naar voor geschoven wordt. De gekleurde balken geven het totaal aantal redenen per categorie weer: Culture 60, Vision 165, People 64, Process 56, Data 66 en Technology 64.

%d bloggers like this: